لیوان دوجداره -لیوان کاغذی دوجداره

تولیدکننده لیوان های کاغذی ۲ جداره و انحصارا ۳جداره خاص برای اولین بار در ایران با ماشین آلات ومواد اولیه ایتالیایی وسوئدی .