لیوان کاغذی دوجداره 360 سی سی

لیوان کاغذی دوجداره ۳۶۰ سی سی